Europeisk option

Ordförklaring

En option som innebär att optionsinnehavaren endast kan nyttja sin rättighet att köpa eller sälja den underliggande varan på optionens slutdag.

Kategorier

Derivat, Option