Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ordförklaring

ERUF. Fond som betalar ut bidrag till vissa regioner inom EU. Återflöde från EG-budgeten.

Kategorier

Strukturfonder