Europeiska socialfonden

Ordförklaring

Finansierar utvecklingsprojekt inom EU. ESF är EU:s främsta finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna utifrån vad som sägs i den Europeiska sysselsättningsstrategin.

Kategorier

Strukturfonder