Eurosystemet

Ordförklaring

Beteckning för ECB och de nationella centralbankerna i de tolv EU-länder som är medlemmar i EMU.

Underkategorier

EMU, ECB