Evasion

Ordförklaring

Åtgärd som syftar till att undgå en viss tvingande rättsregel, t.ex. rörande skatt.

Kategorier

Kringgående av lag