EVCA

Ordförklaring

European Private Equity & Venture Capital Association. EVCA är en europeisk riskkapitalförening som ger rekommendationer om rapportering och värdering av private equity-fonders innehav.

Kategorier

Riskkapital