Exekution

Ordförklaring

Verkställighet av dom. Oftast avses utsökning.

Kategorier

Utmätning

Underkategorier

Specialexekution, Exekutionsfordran, Generalexekution, Lönexekution