Exekutionsfordran

Ordförklaring

Fordran som ligger till grund för ansökan om utmätning.

Kategorier

Exekution

Underkategorier

Exigibel, Inexigibel