Exekutionstitel

Ordförklaring

Dom eller beslut på vilket exekution, (särskilt utsökning) kan grundas.