Exekutiv auktion

Ordförklaring

Offentlig auktion på vilken egendom som utmätts eller ingår i en konkurs utauktioneras i Kronofogdemyndighetens försorg.

Kategorier

Kronofogdemyndigheten

Underkategorier

Täckningsprincipen

Relaterade mallar

Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2023