Exekutiv

Ordförklaring

Den verkställande makten inom en stat.

Kategorier

Stat

Underkategorier

Regering

Relaterade mallar

Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2023