Exekutor

Ordförklaring

Person som äger rätt att verkställa en dom eller testamente.

Kategorier

Testamente