Exhibitionsplikt

Ordförklaring

Skyldighet att i rättegång göra egendom tillgänglig för syn.

Kategorier

Rättegång