Exigibel

Ordförklaring

Fordran som kan uttas tvångsvis genom exekutiv myndighet.

Kategorier

Exekutionsfordran