Existensminimum

Ordförklaring

Även kallat förbehållsbelopp. Det belopp som en person vid utmätning i lön får behålla av sin inkomst för att försörja sig själv och sin familj. Den anställde ska behålla förbehållsbeloppet och bostadskostnaden för att kunna täcka sina nödvändiga levnadskostnader (mat, kläder osv.), efter det att själva utmätningen har gjorts.