Exklusiv distribution

Ordförklaring

Distribution i ett visst distrikt som sker via endast en distributör som har ensamrätt till distributionen.

Kategorier

Distribution

Relaterade mallar

Återförsäljaravtal 2023