Exklusivitetsavtal

Ordförklaring

Ett avtal där parterna avtalar om att handla exklusivt med varandra rörande en produkt eller produktgrupp inom ett visst område.

Underkategorier

Ensamrättsavtal