Exploatering

Ordförklaring

Användandet av mark.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Exploateringsavtal, Exploateringsfastighet, Exploateringsmark, Exploateringstal