Exploateringsavtal

Ordförklaring

Genomförandeavtal. En civilrättslig överenskommelse som rör förhållandet mellan fastighetsägare och kommun. Upprättas vanligen i samband med upprättande av en detaljplan.

Kategorier

Detaljplan, Exploatering