Exploateringsfastighet

Ordförklaring

Exploaterbar fastighet, med eller utan byggnad, som utvecklas eller förädlas och därefter säljs inom tre år.

Kategorier

Exploatering