Extensiv lagtolkning

Ordförklaring

Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick.

Kategorier

Lagtolkning