Extern finansiering

Ordförklaring

Finansiering som härrör från annan än företagets ägare.

Underkategorier

Corporate Finance