Extern VD

Ordförklaring

Detta begrepp finns inte med i aktiebolagslagen. 1. Vanligtvis avses med extern VD en person som inte har något ägarinflytande i bolaget, dvs. att han inte är delägare. 2. Med extern VD kan också avses VD som inte är medlem av styrelsen.

Kategorier

VD, Verkställande direktör

Relaterade mallar

Anställningsavtal verkställande direktör 2023

Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Privat avstämningsbolag 2023

VD-instruktion 2023

VD-instruktion Engelsk 2023