Externredovisning

Ordförklaring

Affärsredovisning som i första hand är avsedd för intressenter och utgör underlag för ekonomisk information till ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, statliga och kommunala myndigheter och till samhället och allmänheten. Externredovisningen omfattar bokföring, årsredovisning och koncernredovisning.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Årsredovisning