Externrepresentation

Ordförklaring

Representation som riktar sig till personer som inte tillhör företaget.

Kategorier

Representation

Relaterade mallar

Representationspolicy 2023