Extra val

Ordförklaring

Mellan ordinarie riksdagsval kan regeringen förordna om extra val. Extra val ska också hållas om riksdagen förkastar talmannens förslag till statsminister fyra gånger och ordinarie val inte ska hållas inom tre månader.

Kategorier

Regering

Relaterade mallar

Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2023