EXW

Ordförklaring

Ex Works. Fritt från säljarens lager/fabrik. En handelsterm (incoterm) som innebär att risken övergår på köparen när säljaren ställer godset till köparens förfogande på det sätt som köpekontraktet föreskriver.

Kategorier

Incoterm