Fastighet

Ordförklaring

All mark är indelad i fastigheter med eller utan byggnader. Från 1 januari 2004 kan även ett område ovanpå eller under en annan fastighet, också att betrakta som fastighet, s k tredimensionell fastighet. Ett våningsplan i ett hus kan utgöra en tredimensionell fastighet.

Kategorier

Mark

Underkategorier

Produktionskostnad för en fastighet, Sammanläggning, Tomtkarta, Underhållskostnad, Upplysningsplikt, Kvartersmark, Laga skifte, Lokal, Markanläggning, Nettokapitaliseringsfaktor, Ofri grund, Abalienation, Abalienera, Andelsägande, Byggnad på ofri grund, Byggnadstillbehör, Fastighetsdatasystemet (FDS), Fastighetsgräns, Fastighetskarta, Fastighetsplan, Fastighetsprisregistret, Fastighetsränta, Fastighetstaxering, Friggebod, Grannelagsrätt, Gåva fastighet, Fast egendom, Byggnad, Dolda fel, Exploatering, Expropriation, Fastighetsinteckning, Fastighetsköp, Fastighetstillbehör, Härskande fastighet, Immission, Fastighetsregister, Lagfart, Registerfastighet, Jorddelning, Tomt, Samägandeavtal fastighet

Relaterade mallar

Pantavtal _Detaljerat_ - Fastighet 2023

Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2023

Fullmakt sälja fastighet - Begränsad 2023