Fastighetsinteckning

Ordförklaring

Innebär att en fastighetsägare pantsätter sin fastighet som säkerhet för en skuld. Till skillnad från annan pantsättning har pantgivaren fortsatt möjlighet att bruka pantobjektet.

Kategorier

Pant, Fastighet, Fast egendom, Inteckning, Lantmäteriet

Underkategorier

Pantbrev

Relaterade mallar

Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2023