Fastighetskarta

Ordförklaring

En karta som anger fastighetens gränser. Används vid fastighetsbildning. Fastighetskarta är en benämning på en karta som främst visar registerinformation; fastighetsgränser, men också bland annat läns- samfällighets- och kommungränser.

Kategorier

Fastighet