Fastighetsprisregistret

Ordförklaring

Register med information om Sveriges fastigheter hålls av Lantmäteriet. I registret finns information om vem som äger en specifik fastighet eller vilket taxeringsvärde fastigheten har. I registret finns också information om prisutvecklingen på villor och fritidshus i olika delar av Sverige.

Kategorier

Marknadsvärde för fastighet, Fastighet, Taxeringsvärde