Fastighetsregister

Ordförklaring

Register som förs av Lantmäteriet över alla registerfastigheter där väsentliga data lagras.

Kategorier

Fastighet, Lantmäteriet, Register

Underkategorier

Jordregister