Fastpriskontrakt

Ordförklaring

Ett kontrakt där parterna har kommit överens om ett fast pris för ett visst arbete.

Kategorier

Maximipriskontrakt