Finansbolag

Ordförklaring

Aktiebolag som driver finansieringsverksamhet genom att lämna krediter, förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande (t ex i form av leasing). Finansbolagen står under tillsyn av Finansinspektionen.

Kategorier

Bolag

Underkategorier

Finansiella tjänster