Finansieringsprincipen

Ordförklaring

Enligt finansieringsprincipen ska kommuner och landsting inte åläggas nya uppgifter utan att de samtidigt får möjlighet att finansiera dessa med annat än höjda skatter. Vanligtvis sker detta genom att de statliga bidragen till kommunerna höjs. På motsvarande sätt kan staten, om den fattar beslut som gör att verksamheten kan bedrivas billigare, minska de statliga bidragen.

Kategorier

Kommun