Fondemission

Ordförklaring

Emission som är bokföringsmässigt motiverad. Aktiekapitalet och antalet aktier ökas utan att bolaget tillförs mer kapital genom att en viss del av bolagets fonderade medel överförs till bundet eget kapital. Istället för att dela ut vinst kan företaget dela ut dessa aktier.

Kategorier

Emission

Underkategorier

Bonus issue, Delrätt, Fondaktierättsbevis

Relaterade mallar

Förslag beslut fondemission h kvotvärde - Privat AB 2023

Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023

Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023