Formalavtal

Ordförklaring

Formalavtal måste uppfylla specifika formkrav för giltighet. Formkraven kan vara att avtalet ska vara skriftligt, daterat eller bevittnat t.ex. vid fastighetsförvärv och kollektivavtal.

Kategorier

Avtal