FPI

Ordförklaring

Faktorprisindex är ett index som mäter prisutvecklingen för de produktionsfaktorer som används i byggbranschen. Visar byggkostnadernas utveckling för de produktionsfaktorer som används vid byggandet. Relevant index väljs utifrån vad som ska byggas.

Kategorier

Byggkostnad