Friggebod

Ordförklaring

Fristående komplementbyggnad om högst 15,0 kvadratmeter byggnadsarea med högst 3,0 meter till taknocken. Arean avser den sammanlagda arean för alla friggebodar på en fastighet och de får inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Kategorier

Fastighet