G10

Ordförklaring

Group of Ten, eller Parisgruppen. Sammanslutning av elva industriländer för samarbete kring internationella finansiella frågor och stöd av IMF:s låneresurser.