G20

Ordförklaring

Group of Twenty. En grupp finansministrar och centralbankchefer från 19 av världens största nationella ekonomier plus EU. G-20 är ett forum för samarbete och diskussion i ämnen rörande den internationella finansiella systemet.

Kategorier

G8