Gallring

Ordförklaring

Rutinbaserad förstöring av allmänna handlingar i myndighets arkiv som förvarats fram till en viss tid. Syftet med gallringen är att begränsa tillväxten av de allmänna handlingarna, så att det blir möjligt att bevara de viktigaste handlingarna för framtiden.

Relaterade mallar

Kandidatlista 2023