Gantt

Ordförklaring

GANTT-schemat är ett verktyg för att kontrollera att ett projektet håller den planerade tidsplanen. Ett GANTT-schema beskriver tidsplanen för ett projekt på ett översiktligt sätt i ett stolpdiagram.

Underkategorier

Gant