Garant

Ordförklaring

Person som utfäst sig att ansvara för att en viss förpliktelse uppfylls. Ett exempel på en garant är en borgensman såsom en borgensman.

Kategorier

Borgensman