Garanterat belopp

Ordförklaring

Det försäkringsbelopp som försäkringsbolaget enligt försäkringsavtalet garanterar att den försäkrade kommer att få.

Kategorier

Försäkring