Garantibesiktning

Ordförklaring

Besiktning som undersöker om det uppstått något fel i en entreprenad under garantitiden. Garantibesiktning ska genomföras innan garantitidens utgång.

Kategorier

Byggentreprenad, Garanti, Besiktning