Garantiserviceavtal

Ordförklaring

Avtal om byte och service av defekta komponenter, ofta använt för mer komplicerade produkter.