GATS

Ordförklaring

General Agreement on Trade in Services. Ett av de tre huvudavtalen inom WTO.