GATT

Ordförklaring

General Agreement on Tariffs and Trade. Allmänna tull- och handelsavtalet.

Kategorier

WTO