Generalagentur

Ordförklaring

En återförsäljare som har ensamrätt till försäljning av en viss vara eller ett visst varumärkes varor inom ett begränsat geografiskt område.